Free legal counseling

सेयर गर्नुहोस्

Free legal counseling

If Have you been unable to access justice because of any financial and other constraints? If so, we are ready to assist you with free legal service. If you want to avail yourself of the service, please post your problems along with your details in the form provide below. Please also note that your problems should have clear humanitarian concerns.

आर्थिक अभाव वा पहूँचको कमीका कारण अन्याय सहेर बस्न वाध्य हुनुहुन्छ ? यदि यस्तो प्रताडनमा पर्नुभएको छ भने हामी तपाईलाई निःशुल्क कानूनी सहायता दिन तयार छौं । सोको लागि आफ्नो समस्या र विवरण समेत राखी तल पोष्ट गर्नु होला। नोटः कानूनी समस्या मानवीय प्रकृतिको हुनुपर्ने छ ।

[contact-form-7 id=”967″ title=”Untitled”]

यता पनि पढौ है :


सेयर गर्नुहोस्