how to write bail notice

अदालतमा ‘तारेखमा बस्न पाऊँँ’ भनेर निवदेन कसरी लेख्ने ?

सेयर गर्नुहोस्

‘तारेखमा बस्न पाऊँँ’ भन्ने निवदेन अदालतमा दिनुपर्यो ? यदि तपाईंले तारेखमा बस्न अदालतमा निवदेन पेस गर्न अब कानुन वा लेखापढी व्यवसायीको भर पर्नु पर्दैन । तपाईं आफैँ निवदेन लेखेर अदालतमा पेश गर्न सक्नुहुनेछ ।

सबै नागरिकलाई न्यायमा पहुँच पु‍र्याउने लक्ष्यका साथ सर्वोच्चसहित पुनरावेदन र सबै जिल्ला अदालतहरुमा निशुल्क सेवा सुरु भएको छ ।

कसरी लेख्ने त निवदेन ?
निवदेनको ढाँचा तल दिइएको छ । तल दिइएको नमूना फारम आफै प्रिन्ट गरेर फारम भर्न सक्नुहुनेछ ।

यदि तपाईलाई यो फारम प्रिन्ट गर्ने सुविधा छैन् भने अदालतमा सरकारबाटै खटाइएका वैतनिक कानुन व्यवसायीले निशुल्क सहयोग गर्दछन् । ( तपाईँको जिल्लाको वैतनिक कानुन व्यवसायीको नम्बर हेर्नुहोला )

फारम खोल्न तलको लिंक क्लिक गर्नुहोस्

‘तारेखमा बस्न पाऊँँ’ फारमको नमूना हेरेर प्रिन्ट गर्नुहोस्

Facebook Comments

सेयर गर्नुहोस्